renowacja obiektow
Aktualności

Renowacja obiektów zabytkowych – na czym polega? Co warto wiedzieć?

Renowacja obiektów zabytkowych to działania mające na celu wykonanie odpowiednich prac, pozwalających przywrócić dobry wygląd starym budowlom. Jaki jest zakres tych prac? 

Na czym polega renowacja obiektów zabytkowych?

Renowacja obiektów zabytkowych to prace wykonywane w celu odtworzenia pierwotnego wyglądu budynku. Profesjonalnie przeprowadzenie tych prac pozwala wykonać remont budynku, w taki sposób, aby zachować jego dawne przeznaczenie i walory estetyczne. Renowacja budynku często jest długotrwała. Wymaga ona też przestrzegania odpowiednich przepisów zawartych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie prace wykonywane na obiektach, które są pod opieką konserwatora zabytków, wymagają zatwierdzenia i posiadania odpowiedniej dokumentacji.

Jak przebiega renowacja zabytków?

Renowacja obiektów zabytkowych w Bygdoszczy, jak i w innych miastach w Polsce, musi być poprzedzona wykonaniem odpowiednich badań i pomiarów. Ważne jest dokonanie inwentaryzacji, zbadanie użytych do budowy materiałów i ich struktury. Na etapie planowania prac ważne jest również uzyskanie oryginalnych planów, zdjęć i rysunków przedstawiających jak budynek wyglądał przed zniszczeniem. Niestety często obiekty zabytkowe są bardzo zaniedbane i żeby rozpocząć renowację, najpierw należy wykonać szereg prac przygotowujących. Oprócz uprzątnięcia terenu często wymagane jest także osuszenie murów. Dobry plan renowacji zakłada przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji, tak aby budynek mógł bezpiecznie służyć przez kolejne lata. Następnie należy jak najwierniej odtworzyć jego wygląd, dobierając odpowiednie preparaty i farby.

Do wykonania prac renowacyjnych należy zatrudnić odpowiednią firmę, np. Firma Kom & Bud. Daje to gwarancje prawidłowego wykonania prac oraz tego, że wszystko zostanie zrobione dokładnie i z należytym szacunkiem dla przeszłości obiektu. Dodatkowo daje pewność, że prace będą zgodne z przepisami i odgórnymi regulacjami.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz