nawigacja na statku
Aktualności

Jakie przyrządy nawigacyjne używane są na statkach?

Nawigacja jest kluczowym elementem żeglugi morskiej, umożliwiając statkom poruszanie się po morzach i oceanach w sposób precyzyjny i bezpieczny. Aby spełnić ten cel, statki wyposażone są w różnego rodzaju przyrządy nawigacyjne, które umożliwiają określanie położenia, kierunku, prędkości oraz innych parametrów niezbędnych do skutecznego prowadzenia statku na otwartym morzu. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze przyrządy nawigacyjne używane na statkach, które są nieodzownym wyposażeniem każdego nowoczesnego jednostki pływającej.

Położenie i kierunek – GPS i kompas magnetyczny

Jednym z najważniejszych przyrządów nawigacyjnych używanych na statkach jest GPS (Global Positioning System), który umożliwia określenie dokładnego położenia statku na morzu. GPS wykorzystuje satelity umieszczone na orbicie okołoziemskiej, które przesyłają sygnały do odbiorników GPS na statkach. Dzięki tym sygnałom, odbiornik GPS na statku jest w stanie określić położenie z precyzją do kilku metrów, co jest niezwykle istotne w nawigacji morskiej.

Niezwykle przydatne są przyrządy nawigacyjne umożliwiające określenie kierunku, takie jak choćby, kompas magnetyczny. Kompas jest jednym z najstarszych narzędzi nawigacyjnych i jest wciąż szeroko stosowany na współczesnych statkach. Działa on na zasadzie wykorzystania magnesów, które wskazują kierunek północy magnetycznej, co pozwala na określenie kierunku ruchu statku. Kompas magnetyczny jest niezwykle przydatny w przypadku awarii systemu GPS lub innych sytuacji, w których nie ma dostępu do innych technologii nawigacyjnych.

Prędkość – log i echosonda

Kolejnym ważnym aspektem nawigacji morskiej jest pomiar prędkości statku. Do tego celu stosowane są różnego rodzaju przyrządy, takie jak log i echosonda. Log jest urządzeniem, które służy do pomiaru prędkości statku w stosunku do wody. Działa on na zasadzie mierzenia oporu ruchu statku, co pozwala na określenie prędkości względem otaczającej wody. Log jest niezwykle istotny do monitorowania prędkości statku podczas żeglugi, co pozwala na kontrolowanie czasu podróży i planowanie tras.

Echosonda to przyrząd nawigacyjny stosowany na statkach do pomiaru głębokości wód. Wykorzystuje zasadę echa dźwiękowego, emitując sygnał dźwiękowy, który odbija się od dna morskiego i powraca do urządzenia. Na podstawie czasu, jaki zajmuje dźwiękowi powrót, echosonda oblicza głębokość wód, dostarczając cennych informacji dla bezpiecznej nawigacji statku.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz