Wojsko
Technologie

Niepozorny początek rewolucji, czyli od projektu dla wojska do globalnej zmiany świata

Dziś już nie sposób wyobrazić sobie życia bez internetu, tego internetu, którego jeszcze 35 lat temu w ogóle w Polsce nie było, dopiero raczkował również na świecie. Poniżej krótka opowieść o tym jak to się wszystko zaczęło.

Szykujmy się, czyli komunikacja

Już w zasadzie tuż po zakończeniu II wojny światowej Amerykanie postanowili stworzyć taką sieć komunikacyjną, która byłaby zdolna przetrwać nawet wybuch bomby atomowej. Prace nad nią ciągnęły się jednak dość powoli. Pierwszą taką siecią o dość szerokim charakterze była sieć ARPANET, powstała ona w roku 1969. To był przodek internetu, sieć, pozwalająca na komunikację nawet wówczas, kiedy jakaś jej część przestanie działać. Obejmowała ona swoim zasięgiem 4 uniwersytety. 2 lata po jej uruchomieniu został wysłany przodek dzisiejszego e-maila. Następnym krokiem usprawniającym tą niewielką i dostępną dla bardzo wąskiego grona osób sieć, było stworzenie protokołu TCP/IP. Z jednej strony umożliwiało to kontrolę przepływu danych przez sieć, z drugiej można było nadawać sieciom lub nawet już poszczególnym komputerom adresy. Kolejną cegiełką było powstanie protokołu DNS, który jest wykorzystywany do dziś. W latach 80 sieć rozrastała się coraz częściej korzystało z niej zarówno wojsko jak i uniwersytety. W połowie lat 80 komputery jako takie zaczęły pojawiać się w domach i stawały się coraz popularniejsze, pomimo że korzystanie z nich wcale nie było łatwe, na przykład pierwsze zestawy nie posiadały myszki. Pod koniec lat 80 powstał tak zwany zbiór dokumentów hipertekstowych, czyli coś, co dzisiaj znamy wszyscy jako trzy magiczne literki www.

Paul Baran oficjalny ojciec internetu

To właśnie jego koncepcja – stworzenia wytrzymałej cyfrowej sieci o rozproszonej architekturze, wewnątrz której urządzenia mogą pobierać i odbierać dane wygrała i stanowi podstawę dzisiejszego internetu. Sposób przekazywania danych między urządzeniami to dzielenie ich na małe sekwencje i wysyłanie ich do sieci po kolei.

Co komputery poprzedziło

Warto wspomnieć, iż przed epoką komputerów wydarzyło się w historii łączącej matematykę z mechaniką mnóstwo rzeczy. Najpierw oczywiście były liczydła i abaki.
Dużo później, bo już w wieku XIX pojawiły się arytrometry, które mogły mieć i 12 m długości. W 1835 roku stworzono na przykład klawiaturę numeryczną w postaci takiej, jaką i dziś znamy. Zaś pierwszy komputer, czyli wielka szafa, no ale jednak komputer o nazwie ENIAC powstał w roku 1945.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz