doreczenie korespondencji z sadu
Aktualności

Czy korespondencja z sądu może być doręczona przez komornika?

Komunikacja pomiędzy sądem a osobami uczestniczącymi w rozprawach, w tym powodem oraz pozwanym, odbywa się za pomocą korespondencji pisemnej. W jaki sposób może być ona przekazana? Czy może zrobić to komornik?

Jak doręcza się korespondencję sądową?

Korespondencja sądowa to nazwa wykorzystywana do opisu wszelkiego rodzaju dokumentów przekazywanych przez sąd. Taka korespondencja jest niezbędna do tego, aby informować uczestników rozpraw oraz inne osoby o przebiegu spraw sądowych, między innymi o terminach ich prowadzenia oraz wynikach rozpraw.

Najczęściej korespondencja sądowa jest przekazywana za pośrednictwem poczty. Wówczas przynosi ją listonosz i konieczne jest jej podpisanie, co potwierdza odbiór.

Warto jednak wskazać, że taka metoda przekazywania korespondencji może być problematyczna, gdy listonosz nie zastaje danej osoby pod konkretnym adresem lub też osoba ta specjalnie nie odbiera korespondencji.

Właśnie dlatego wprowadzono niedawno inną metodę doręczania korespondencji, a dokładnie jest to doręczenie komornicze.

Na czym polega komornicze doręczenie korespondencji sądowej?

Komornicze doręczenie korespondencji sądowej wykorzystywane jest wtedy, gdy doręczenie pocztą nie jest z określonych przypadków możliwe lub też nie powiodło się. Wówczas takie pisma może przekazać komornik.

Doręczenie komornicze charakteryzuje się przede wszystkim wyższą efektywnością, chociaż jest ono dodatkowo płatne przez powoda. Aby skorzystać z takiej metody przekazania pism, konieczne jest otrzymanie decyzji sądu.

Gdy sąd nakazuje takie doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/ jest wtedy odpowiedzialny za przekazanie do danej osoby niezbędnych pism. Wówczas z pismem przekazanym przez sąd powód udaje się od wybranej kancelarii komorniczej. Konieczne jest również przygotowanie wniosku o doręczenie korespondencji oraz opłacenie takiej usługi.

Komornik z pismem udaje się następnie pod adres i tam może przekazać korespondencję do odbiorcy. Gdy go nie zastanie, może on zapytać o niego innych mieszkańców domu albo sąsiadów. Także może on poszukiwać adresu danej osoby, gdy nie jest możliwe doręczenie korespondencji pod podanym wcześniej adresem.

Doręczenie korespondencji przez komornika – ile kosztuje?

Jak wspomniano wcześniej, komornicze doręczenie korespondencji jest płatne. Cena tego typu usługi wynosi obecnie 60 złotych. Taką kwotę przekazuje się na rachunek komornika.

Warto jednocześnie wskazać, że powód, który płaci za takie doręczenie korespondencji, może w wyniku rozprawy sądowej otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz