Aktualności

Alimenty na dziecko – co zrobić, gdy rodzic nie płaci?

Alimenty na dziecko mogą zostać zasądzone w celu współfinansowania przez jednego z rodziców potrzeb dziecka. Wyrok alimentacyjny lub postanowienie w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów zapadają na wniosek jednego z rodziców, po rozpadzie związku. Co obejmują alimenty na dziecko, kto ustala ich wysokość oraz co zrobić, gdy jeden z rodziców uchyla się od płacenia?

Alimenty na dziecko – podstawowe informacje

Podstawę prawną obowiązku alimentacyjnego stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Polskie prawo stanowi, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na zaspokojenie potrzeb dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka w zupełności pokrywają koszty jego utrzymania oraz wychowania.

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko może zostać nałożony na matkę i ojca, którzy widnieją jako rodzice w akcie urodzenia dziecka. Jak wnioskować o alimenty dla dziecka? Jedyną drogą jest napisanie pozwu do właściwego sprawie sądu. Ponieważ pismo o alimenty dla dziecka musi być dobrze uzasadnione i prawidłowo sformułowane, warto w tym celu zasięgnąć fachowej porady prawnej.

Rodzaje i zakres alimentów na dziecko

Alimenty na dziecko mogą przybierać różne formy, które przekładają się na sposób ich ustalania:

 • Alimenty płacone dobrowolnie
 • Na nienarodzone dziecko
 • Na dziecko niepełnoletnie (małoletnie)
 • Na pełnoletnie dziecko
 • Na matkę dziecka (bez ślubu)

Obowiązek alimentacyjny powinien zapewniać zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, związanych z jego utrzymaniem i wychowaniem. Alimenty pokrywają w szczególności koszty:

 • wyżywienia,
 • zakupu odzieży,
 • edukacji,
 • leczenia,
 • zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o wysokość alimentów. Każdorazowo zasądza je właściwy dla danej sprawy sąd. Kwota, którą rodzic jest zobowiązany płacić uzależniona jest od dwóch głównych czynników:

 • Realnych (usprawiedliwionych) kosztów utrzymania i wychowania dziecka
 • Możliwości finansowych rodzica

Co ważne, wysokości alimentów nie ustala się raz na zawsze. Strona może wnioskować o ich podwyższenie lub obniżenie, ale każdy z tych wniosków musi być odpowiednio uzasadniony, odwołując się do usprawiedliwionych kosztów wychowania dziecka.

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Co do zasady, alimenty na dziecko płaci się dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się na własną rękę. Do momentu, w którym dziecko się usamodzielni, rodzice mają obowiązek dostarczać mu środki utrzymania i wychowania, nawet jeżeli jest już pełnoletnie. Bardzo często alimenty otrzymują dzieci, które co prawda ukończyły 18. rok życia, ale nadal się uczą i nie mają własnych źródeł dochodu.

Co zrobić, gdy rodzić nie płaci alimentów?

Niestety, bardzo często rodzic próbuje uchylić się od płacenia alimentów na dziecko. W takiej sytuacji drugiemu z rodziców, który sprawuje opiekę nad dzieckiem pozostaje kilka sposobów prawnych na wyegzekwowanie zasądzonej kwoty:

 • Komornik sądowy. Ponieważ wyrok zasądzający alimenty jest opatrzony klauzulą wykonalności, rodzic może skierować sprawę do komornika sądowego, który wyegzekwuje należność od dłużnika
 • Pozew o alimenty przeciwko dziadkom. Ewentualnością pozostaje złożenie w sądzie pozwu o alimenty przeciwko dziadkom. Jeżeli rodzic uchyla się od ich płacenia, a wnuk znajduje się w niedostatku, sąd może zasądzić alimenty na dziecko
 • Zawiadomienie do Prokuratury. Zaleganie z zapłatą co najmniej trzech rat alimentacyjnych to przestępstwo podlegające grzywnie albo karze ograniczenia lub pozbawienia wolności. W trudnych przypadkach rodzic może złożyć w Prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji
 • Fundusz alimentacyjny to ostatnia deska ratunku, gdy zawiedzie postępowanie karne i komornik. Niestety, możliwości finansowe Funduszu są dość skromne, ale mogą pomóc w sytuacji kryzysowej.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz